Smysly zvířat napsali o nás ...

Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s.,

Délka byla tak akorát a ukázky živých zvířat super, děti to moc bavilo. Možnost sáhnout si na takováto živá zvířata, nebo vidět je tak zblízka pro ně byla úžasná. Pán mluvil moc hezky, bylo vidět, že má zvířata moc rád a i ona jeho. Za sebe i za děti děkuji za krásnou přednášku.

Mateřská škola Srdíčko Žďár nad Sazavou

Dobrý den,musim velmi kladně reagovat na Vaši přednášku.Se všemi kolegyněmi jsme se naprosto shodly,že nic podobného jsme ještě neviděly. Velmi se nám líbil Váš přístup k dětem,zajimavé povídání o tom ,který že smyslů je prioritní pro dané zvířátko. Ukázka zvířátek,které sice děti znají,ale málokdo z nich měl možnost si je prohlédnout takto zblízka a dokonce i pohladit.Všechny děti si sdělovaly zážitky nejen navzájem,ale hlavně rodičům.Ti se nás druhý den ptali, co jsme to měli zajímavého ve školce.Inspirovali jste nás tímto k výletu do Vaší záchranné stanice (pokud by to ovšem bylo možné). Hodně úspěchů a radosti při záchraně zvířátek Vám přeje celý kolektiv MŠ Srdíčko.

MŠ Pardubice, K Polabinám 626

Přednáška se nám moc líbila, děti si mohly prohlédnout a pohladit zvířátka, brouky a dravce, dozvěděly se plno nových věcí o jejich životě a schopnostech. Zejména byl úžasný přístup a nadšení mladých chovatelů, který byl inspirací pro všechny děti. Těšíme se na jejich další návštěvu a plánujeme cestu za nimi do obory Žleby. Ještě jednou děkujeme. Děti a paní učitelky z MŠ Pardubice, K Polabinám 626.

ZŠ Pardubice - Svítkov

Líbil se mi přístup k dětem, fundované a srozumitelně sdělované odpovědi na otázky, možnost kontaktu se zvířaty a vhodně zvolení zástupci zvířat.

ZŠ a MŠ Staré Ždánice

Přednáška byla velmi zajímavá, poutavá, přínosná - děti byly nadšené ze zvířátek a už se těšíme, až Vás navštívíme na školním výletě. Dospěláci velmi ocenili způsob podání informací dětem, děti byly aktivně zapojené a po přednášce následovalo výtvarné zpracování informací o zvířátkách.

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846

Dobrý den. přednáška byla velmi poutavá, pan Pelikán dokázal děti svým vyprávěním zaujmout, podával přiměřené informace s ohledem na věk dětí. Ze zvířátek byly děti nadšené... Budeme se těšit na další spolupráci. Učitelky a děti z MŠ Strojařů

Základní škola Kolín II., Bezručova 980

Během přednášky šlo hlavně o pozitiva: - hezké povídaní o zvířátkách tak, že děti byly interaktivně vtaženy do problematiky zvířecích smyslů a měly je možnost na vlastním těle pozorovat na sobě. po besedě ještě o dalších otázkách chování zvířat mluvily se svými pedagogy v hodonách

Masarykova ZŠ dolní Roveň, okres Pardubice

Přednáška byla velice poutavá a zajímavá, byla přizpůsobena věku žáků ( 1. a 2. třída) Všem se líbily ukázky zvířat a jejich vnímání okolí. Děti byly nadšeny, že si mohly zvířata pohladit. Výklad byl srozumitelný, přednáška měla spád, žáci byli po celou dobu aktivní a poslouchali. Musím vše jen pochválit.

ZŠ a MŠ Morašice

Velice se mi líbilo,že děti byly v kontaktu s živými zvířaty a v praktických ukázkách se zvířaty byl dokumentován teoretický výklad o smyslech zvířat. Přednášku jsem využila v hodině výtvarné výchovy a českého jazyka, kdy děti zvířata malovaly a popisovaly.

ZŠ a MŠ Morašice, okres Chrudim

Vynikající vstřícný, příjemný přístup k dětem, jasné informace, které si dodnes pamatují. Děti byly nadšené, spokojené. opravdu doporučujeme všem! Děkujeme

MŠ Svojsíkova Chotěboř

Dětem i učitelkám se přednáška velice líbila.Děti zaujala. Sáhnout si na zvířátka byl pro mnohé zážitek. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých věcí a přednášející byl velice sympatický. Děkujeme!! Děti a učiteky MŠ Svojsíkova Chotěboř

ZŠ, MŠ a PŠ Kolín

Téma děti zaujalo, bylo podáno velice příjemnou a srozumitelnou formou. Způsob prezentace byl zajímavý i pro děti s postižením (ne všechny přednášky, které školy mohou pozvat, jsou pro nás vhodné), dozvěděly se informace, zároveň se mohly seznámit se zvířetem zblízka. Na prohlédnutí, případně kontakt měly děti dostatek času. Přednášející příjemní, výborná domluva k organizaci celé akce. Přednáška nalákala k vytvoření výtvarné a literární soutěži ve škole, vznikly moc hezké práce. Děti udržely mnoho informací.

ZŠ a MŠ Morašice

Nevím, jestli je zařazení této školní akce mezi přednášky správné. Spíš se jednalo o zážitkový edukační program. Pro mne i pro žáky to bylo velice zajímé a poučné. Myslím, že z takových akcí si toho žáci odnesou více než čtením učebnic a sledováním powerpointových prezentací. Měli jsme zapojené všechny smysly a ještě jsme se dobře bavili a chvílemi i báli. Co si více přát...

ZŠ Břehy

Líbilo se nám , jak zajímavě a poutavě byla přednáška dětem podaná. Povídání proložené předvedením dovezených zvířat děti tak nadchlo, že si všichni na všechna zvířata sáhli i když se jich předtím báli. Zbytek vyučování si chtěli povídat jen o zvířatech a hodnotili získané poznatky. Co víc si přát. Hned se pozná, kdo své práci rozumí a kdo ji má rád. Děkujeme!!! Žáci a zaměstnanci školy ZŠ Břehy u Přelouče

2.MŠ, Okružní 73, Žďár nad Sázavou

Přednáška byla připravena zajímavým, srozumitelným, poutavým způsobem. Zaujala děti všech věkových kategorií. Děti se dozvěděly zajímavosti o smyslech zvířat, mohly si je prohlédnout, kdo chtěl i pohladit. Přednášku hodnotíme kladně, pro děti byla velkým přínosem. Děkujeme.

Základní škola, Nasavrky, okres Chrudim

Dobrý den, přednáška byla úžasná, moc se nám líbila, hlavně to, že si děti mohly sáhnout na zvířátka, pohladit, zeptat se na jiné věci, které je zajímaly. A samozřejmě Váš milý a kamarádský přístup k dětem, děkujeme. Tatíčková

ZŠ Zaječice

Ve čtvrtek 30. března k nám do školy přijeli dva pánové a jedna paní. Vyprávěli nám o zvířátkách. Taky nám ukázali starou hadí kůži. Měli sebou i čtyři živá zvířátka. Nejvíc se mi líbila bílá sova a malý had škrtič, na kterého jsme si mohli sáhnout. Moc se mi to celé líbilo. (S. Spilková, 2. třída)

Minulý týden jsme měli besedu o zvířátkách. Povídali jsme si o ježkovi, který se stočil do klubíčka, když byl polechtán na bříšku. Šváby jsme si nechali lézt po dlani. Sova pálená při letu není téměř slyšet, zato výr velký slyšet je. Sovy velmi dobře vidí a slyší. Had vidí barevně a vyplazuje jazyk. Také jsme tam měli potkana, který se schovával do kapsy. Ze zvířátek se mi nejvíc líbil had. (V. Dušek, 2. třída)

Pán nám povídal o smyslech zvířat. Had škrtič nás vidí barevně a vidí jen teplo. Byl tam ježek, a ten, když se brání, schoulí se do klubíčka. Ještě nám pán vyprávěl o nočních hlodavcích, že jejich fousky se dotýkají v noci překážek a říkají jim, kam mají v noci jít. Povídali jsme si o výru, který vidí přes den i v noci. Zvířátka jsme si mohli pohladit a moc se mi to líbilo. (K. Kučerová, 2. třída)

ZŠ Luže

Koncepce přednášky pro děti byla velice dobře promyšlená ve spojení se smyslovým vnímáním dětí a zvířat. Praktické ukázky, možnost fyzického kontaktu se zvířaty se dětem i nám vyučujícím líbily. Ve škole tyto možnosti nemáme a takto jsme měli jedinečnou šanci přiblížit dětem názorně, Vaším prostřednictvím, chování zvířat v přírodě a uvědomit si i lidské smysly. Některé děti překonaly předsudky a falešné představy o některých zvířatech (hlavně se to týkalo švába a krajty). Z přednášky a zvířátek byly nadšené. Moc děkujeme a těšíme se na příště, děti a vyučující 1. - 5. ročníku ZŠ Luže

ZŠ,MŠ a PŠ Kolín

Přednáška se mně i dětem líbila moc, nemám žádné negativní připomínky. Děkuji za Vaši práci. Bartlová

ZŠ, MŠ a PŠ Kolín

Přednáška byla moc pěkná, žáci se dokázali soustředit, protože přednášející zvládli pracovat s hlasem i v tak obtížném prostředí, jako je tělocvična, kde sebemenší hluk velice ruší. Organizátoři vhodně použili otázky a přímou ukázku zvířat s možností se jich dotknout. Bylo to pěkné a poučné. Děkuji. Beranová