Obora Žleby

Historie bílých jelenůBílí jeleni v oboře Žleby

Ačkoliv není historický původ bílých jelenů jednoznačně prokázán a zdá se, že se tak nestane ani v budoucnu, byla s jistou pravděpodobností jejich domovem Persie (Dobroruka, Turek).

Do Čech byli přivezeni již kolem roku 1780 a jejich vlastníky se staly tehdejší významné šlechtické rody. Založené chovy však většinou v krátké době zanikly. Pouze na panství Žehušice se podařilo, vlivem velkorysého přístupu, bílé jelení zvěři přežít a po osvěžení krve divoce zbarvenou zvěří, z nyní již zaniklé obory Vedralka v Železných horách, se koncem 19. století stavy zvěře zvýšily až na 200 kusů.

Během existence chovu poklesly několikrát stavy zvěře až na kritickou hranici a dle pamětníků zůstalo v oboře Žehušice po druhé světové válce pouze 28 kusů jelení zvěře, kterou se jen s obtížemi dařilo rozmnožovat.

V roce 1967 vzniká záměr na vybudování dalšího oborního objektu pro vedení druhé linie z důvodů eliminace příbuzenské plemenitby. Při hledání vhodné lokality bylo důležité i hledisko veterinární. Z několika návrhů byly vybrány pozemky bývalé srnčí obory v lesním komplexu zvaný Háj, navazující na park státního zámku Žleby.

V roce 1972 bylo započato se stavbou plotu a o rok později přichází do nového oborního objektu první zvěř.

Na jaře roku 1995 pak bylo rozhodnuto o založení druhého chovu bílých jelenů u LČR. Důvodem bylo jednak navázání na restitucemi Žehušické obory přerušený záměr vytvoření druhé linie pro genetické rozdělení populace, a dále tehdy stále neukončený spor o majetky bývalého panství Žleby.

K tomuto účelu byla z více možností nakonec vybrána daňčí Obora Kopidlno na Lesní správě LČR Hořice (okr. Jičín). V roce 1999 byla vyčleněna dvacetihektarová část s vhodnou druhovou skladbou dřevin a dostatkem pastevních ploch v Oboře Janovice (okr. Chrudim), která je stejně jako obora žlebská v obhospodařování Lesní správy Nasavrky.

Bílá jelení zvěř je chována v malém rozsahu i v zahraničí. Naše chovy jsou však nejpočetnější a vynikají standardem bílého zbarvení.

V expozici instalované v ukázkové obůrce se dozvíte vše o historii a současnosti bílých jelenů a v době od 1. května do konce září ve 12:00 a 15:30 hod můžete část žlebského stáda vidět při přikrmování na vzdálenost pouze několika málo metrů.