O nás

Záchranná stanice Lipec

Záchranná stanice

Hlavním cílem naší záchranné stanice je pomáhat zvířatům z volné přírody, vzdělávat veřejnost a to především děti a také odchov a vypouštění dravců a sov.

Financování záchranné stanice

Záchranná stanice nedostává žádné dotace ani podporu z veřejných zdrojů. Financování stanice zajišťujeme díky sponzorům z řad firem i soukromých osob, ale hlavně naší vlastní činností.

Nákupem v tomto eshopu přispíváte na chod záchranné stanice a její rozvoj.

Pomoc zvířatům

Do stanice se nejčastěji dostávají ptáci a savci. Naším hlavním cílem je zvířata vyléčit a pak znovu vypustit do volné přírody v místě jejich nálezu. Pokud je zranění natolik vážné, že se zvíře nemůže vrátit do přírody, zajistíme mu adekvátní podmínky pro život v lidské péči.

Působení na veřejnost

Velmi důležitou částí naší práce jsou přednášky nebo spíše veřejná vystoupení pro děti i dospělé. Za tímto účelem provozujeme areál Obora Žleby, kde je k vidění rarita ČR bílí jeleni, lesní i vodní zvěř a hlavně unikátní a adrenalinovaná ukázka dravců. Při ukázce volně vypouštíme sovy i dravce a ty největší pak současně. Létají přímo mezi návětěvníky.

Mimo tento areál vyjíždíme s ochočenými zvířaty na dětské dny, slavnosti a další akce. Jezdíme také do škol a školek, kde dětem zblízka představujeme naši práci a povídáme o ochraně přírody.

Práce v terénu

V terénu pracujeme v rezervacích, chráněných oblastech, na zakázkách souvisejících s ochrannou přírody a krajiny. Provádíme především úpravu terénu, kosení vegetace, znašení a přípravu biotopu pro vázcné druhy zvířat i rostlin.

Náš tým

tým záchranné stanice

Budování a rekonstrukci záchranné stanice, výjezdy, ošetřování a péče o zvířata a další činnosti děláme dobrovolně a ve svém volném čase bez nároku na honorář. Hlavní motivací je pro nás pomoc přírodě, láska ke zvířatům a pocit, že děláme něco, co má smysl.

K pokrytí výdajů vytváříme nejrůznější aktivity od přednášek pro děti, ukázky dravců, až po péči o chráněná území, focení zvířat a přírody nebo tento internetových obchod.

Ondřej Pelikán

Ondřej Pelikán

Provozovatel obchodu

Zaměření: Dravci, ekovýchova, propagace, IT
Vzdělání: Ing. na VUT Brno obor Bioinformatika

Lenka Pelikánová

Ondřej Pelikán

Zaměření: Odchovy mláďat, administrativa, dravci, sovy, pěvci
Vzdělání: Bc. na Univerzitě Pardubice, Ekonomika a provoz podniku

Jan Kuchynka

Ondřej Pelikán

Provozovatel záchranné stanice

Zaměření: Financování zázemí a krmení pro zvířata, veškerá práce se zvířaty, řízení týmu, odchovy dravců a sov, budování stanice, monitoring, focení